Bildiri Konuları

 1. BETON BİLEŞENLERİ
 • Agregalar
 • Bağlayıcılar
 • Mineral ve kimyasal katkılar
 • Lifler
 1. ÜRETİMDE VE YERİNDE NİTELİK DENETİMİ
 • Üretimde en uygun nitelik denetim düzeyinin belirlenmesi
 • Standart beton numunelerinin boyutlarının küçültülmesi
 • Başlıklama yöntemleri
 • Karot numunelerinin alınması, kesilmesi, düzeltilmesi, başlıklanması
 1. ÖZEL BETONLAR,ÖZEL PROJELERDE BETON TASARIM VE ÇÖZÜMLERİ
 • Hafif, ağır ve lifli betonlar
 • Çevresel etki sınıflarına dayanıklı beton üretim ve tasarımları
 • Yüksek yapı, baraj ve deniz yapılarında beton üretimi
 • Performansa dayalı beton tasarımı
 1. BETON ÜRETİMİNDE GERİ KAZANIM VE GERİ DÖNÜŞÜM
 • Geri kazanılmış betonların agrega olarak üretimde kullanılabilirliği
 • Geri dönüşüm su ve katı atığının beton üretiminde kullanımı
 • Çeşitli atık malzemelerin betonda kullanılabilirliği
 1. BETON YOLLAR VE KARAYOLU BETON GÜVENLİK YAPILARI
 • Beton yollar
 • Beton bariyerler
 • Gürültü bariyerleri
 • Havaalanı betonları
 1. BETON SANTRALİ VE SEVKİYAT VERİMLİLİKLERİ
 • Santral verimliliği, tasarımlar
 • Merkezi Sevkiyat Optimizasyonu
 • Çok tesisli firmalarda beton sevkiyat ağları
 1. BETON TEKNOLOJİSİNDE SON GELİŞMELER
 • Yeni çimento esaslı kompozitler
 • Beton uygulamalarında yeni malzeme ve teknolojiler