Prof.Dr. Saim AKYÜZ

Saim Akyüz 1937’de İstanbul’da doğdu. 1956’da Saint-Joseph Lisesinden, 1961’de İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevinden sonra 1964’de İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı Malzemesi Kürsüsü’nde asistan olarak göreve başladı. 1966’da İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü’nden nükleer korunmada kullanılagelen ağır betonlar üzerinde yaptığı bir çalışmayla Nükleer Enerji Uzmanlığı unvanını kazandı. 1971’de İTÜ İnşaat Fakültesi’nde “düzlemde çift enklüzyon problemi” ile ilgili bir tezle Doktor unvanını aldı. 1972-1974 yılları arasında Fransa’da Laboratoire des Ponts et Chaussées’de doktora sonrası çalışmalar yaptı ve 1977 yılında betonun mekanik modellenmesi konusunda “çoklu enklüzyon problemi” ile ilgili bir tezle doçent ve 1988 yılında profesör oldu. Betonun: viskoelastik davranışı, hasar mekaniği ve kırılma mekaniği derslerini vermiş ve bu alanda yayınlar yapmıştır. Betonun mekanik modellenmesi konusunda özgün çalışmaları olan Prof. Akyüz, ülkemizde hazır betonda kalitenin yükseltilmesine de önemli katkılar yapmış, Kalite Güvence Sistemi’nin (KGS) 1996 yılında kurulmasına katkıda bulunmuş ve sonrasında yapılan denetimlere denetçi olarak katılmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.