Beton 2017 Hakkında

Beton dayanıklılığı, ekonomik oluşu, kullanım kolaylığı ve istenilen niteliklere ulaşma özelliği ile dünyada en çok kullanılan yapı malzemesidir.
Bağlayıcı malzemeler medeniyetlerin kurulmasında önemli bir rol oynamıştır. 1820’li yıllarda Portland Çimentosunun bulunmasıyla önemli bir değişiklik geçiren beton, daha sonraki yıllarda gelişen teknolojiye paralel olarak büyük gelişme göstermiş, özellikle son 25-30 yıl içerisinde kimyasal ve mineral katkıların kullanılmasıyla performans ve dayanıklılığı sürekli gelişen bir malzeme haline gelmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de üniversiteler, araştırma-geliştirme kuruluşları, hazır beton üreticileri ve diğer kuruluşlar bu gelişmeye katkı sağlamak için sürekli çaba göstermektedir.
THBB, toplumsal ve sektörel sorumluluktan hareketle ülkemizde üretilen ve kullanılan betonların gerek niteliğinin gerekse kullanım miktarının arttırılması konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bu doğrultuda, 1995 ve 2015 yıllarında ERMCO Avrupa Hazır Beton Kongrelerini, 2004, 2008, 2011 ve 2013 yıllarında Hazır Beton Kongrelerini düzenleyen THBB, kongrelerin başarısı ve sağladığı faydaları göz önünde bulundurarak 2017 yılında da Hazır Beton Kongresi düzenlemek üzere çalışmalara başlamıştır.
Beton 2017 Kongresi’nde; beton bileşenleri; üretimde ve yerinde nitelik denetimi; özel betonlar, özel projelerde beton tasarım ve çözümleri; beton üretiminde geri kazanım ve geri dönüşüm; beton yollar ve karayolu beton güvenlik yapıları; beton santrali ve sevkiyat verimlilikleri; beton teknolojisinde son gelişmeler başlıkları altında sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacak bildiriler sunulacaktır. Önceki kongrelerde de olduğu gibi yeni çalışmaların yapılmasını ve paylaşılmasını sağlayarak sektörümüzün gelişmesine katkı sunulması amaçlanmaktadır. Bilindiği üzere, Değerli Hocamız Sayın Prof. Dr. Saim Akyüz bugüne kadar yaptığı akademik çalışmalarla, kongre organizasyonlarıyla, kitap ve makaleleriyle sektörümüze çok değerli katkılar sunmuştur. Bu nedenle, bu kongrenin Sayın Prof. Dr. Saim Akyüz adına düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.
Ayrıca, kongreye paralel olarak dokuzuncusu düzenlenecek olan Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı’nda son teknolojik ürünler, araç, makine ve ekipmanlar, hizmet ve donanımlar sergilenecektir. Bu bağlamda fuar başta hazır beton, çimento ve agrega olmak üzere inşaat sektörüne ve dolayısıyla ülkemize yarar sağlayacaktır.
1995 yılından bu yana son derece başarılı geçen kongrelerimizin deneyimi ile Beton 2017’nin çok daha başarılı olacağına, sektörlerimize yenilik getireceğine ve hareket kazandıracağına yürekten inanıyoruz.
Araştırmacılarımızı, sektör mensuplarımızı ve sektörümüze hizmet ve malzeme sağlayan tüm dostlarımızı Beton 2017’ye katılmaya ve son gelişmeleri takip etmeye davet ediyoruz.

Yavuz IŞIK
Yönetim Kurulu Başkanı